25/03/2024 07:52

Đối tượng vẫn được tăng lương hưu trước đợt Cải cách tiền lương 1/7/2024, là ai?

Đối tượng vẫn được tăng lương hưu trước đợt Cải cách tiền lương 1/7/2024, là ai?

16:37, Chủ nhật 24/03/2024( PHUNUTODAY ) - Trước khi thực hiện Cải cách tiền lương, sẽ có những đối tượng vẫn được tăng lương hưu, đó là ai?

Lương hưu là một trong những chính sách được người dân cực kỳ chú trọng. Vậy, có đối tượng nào sẽ được tăng lương hưu trước đợt cải cách tiền lương vào tháng 7/2024?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH về Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Đối tượng vẫn được tăng lương hưu trước đợt Cải cách tiền lương 1/7/2024, là ai?

Lương hưu là một trong những chính sách được người dân cực kỳ chú trọng

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH có nêu rõ Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.2.2024, các quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH áp dụng kể từ ngày 1.1.2024.

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.2.2024.

Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH đã điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1.1.2024 dẫn đến mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ tăng lên. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ tăng lên dẫn đến mức hưởng lương hưu từ ngày 1.1.2024 cũng tăng theo.

Như vậy, tăng lương hưu từ ngày 1.1.2024 khi tăng hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội áp dụng cho các đối tượng gồm:

Đối tượng vẫn được tăng lương hưu trước đợt Cải cách tiền lương 1/7/2024, là ai?

Ai được tăng lương hưu trước cải cách tiền lương?

- Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1.1.2024 đến ngày 31.12.2024.

- Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1.1.2024 đến ngày 31.12.2024.

Đối tượng vẫn được tăng lương hưu trước đợt Cải cách tiền lương 1/7/2024, là ai?

Sang năm 2025: Nhà nước sẽ thu hồi đất nếu thuộc 32 trường hợp sau, ai cũng nên nắm rõ

Đối tượng vẫn được tăng lương hưu trước đợt Cải cách tiền lương 1/7/2024, là ai?

Đóng tiền BHYT 5 năm liên tục, người dân hưởng thêm quyền lợi gì?

Đối tượng vẫn được tăng lương hưu trước đợt Cải cách tiền lương 1/7/2024, là ai?

Tags: lương hưu cải cách tiền lương