Cậu bé thứ 5 ở đâu?

Một nhóm các cậu bé đang chơi đánh trận, đóng giả lính nhưng có một cậu bé đang lẩn trốn đâu đây, bạn có thấy không?

Cậu bé thứ 5 ở đâu?

>> Xem đáp án

Tags: đố vui cậu bé tinh mắt